KAM NA VÝLET / Přírodní zajímavosti

Popis: Jedno ze zastavení na naučné vlastivědné stezce Předmostím až do pravěku.
Jedno ze zastavení na naučné vlastivědné stezce Předmostím až do pravěku.
Autor / zdroj: mamutov.eu

Projděte se virtuální vlastivědnou stezkou Předmostím až do pravěku

PŘEROV

Projděte se virtuální vlastivědnou stezkou Předmostím až do pravěku. Již ve druhé polovině 19. století se Předmostí u Přerova zapsalo do dějin světové archeologie bohatými nálezy pozůstatků paleolitického člověka a tzv. mamutí fauny.

Jednotlivá zastavení
Sonda do Pravěku - Vítejte v Předmostí
Trasa naučné vlastivědné stezky začíná jen pár metrů od předmosteckého hřbitova, u plastiky zvané Sonda do pravěku. Představí se vám zde průvodkyně Pražínka a pak v krátkosti nahlédnete do „novodobé“ historie Předmostí - od 15. století až po dnešek. 

Památník lovců mamutů
Záhy se dostáváte k první dominantě celé stezky, k Památníku lovců mamutů, kde na vlastní oči a na původním místě můžete vidět výsledky nejnovějších archeologických výzkumů. Ještě před vstupem se však podrobně seznámíte s dějinami archeologické lokality Skalka, o jejíž pozoruhodnosti se zmiňuje již Jan Blahoslav ve své Gramatice české. 

Skalka
Někdejší slavná Chromečkova zahrada, dnes dětské hřiště s „bludným balvanem“, je zdejším třetím zastavením. Díky exkurzi do geologické minulosti této lokality pochopíte, že bludný balvan ve skutečnosti není bludným balvanem, neboť sem ledovec nikdy nezasahoval, ale pozůstatkem kdysi krajině dominující vápencové homole - Skalky. 

Hradisko
Opouštíte panelové sídliště a vydáváte se na nejbližší kopec. Do krajiny již dávno nevzhlíží z výšky převyšující věž kostela, ale oproti Skalce ho ještě pořádný kus zbyl. Nacházíte se v lokalitě Hradisko, na pověstmi opředeném místě, kde byly nalezeny nástroje člověka Homo sapiens neanderthalensis z doby před 100 000-120 000 lety. 

Školní stezka
Opouštíte vrch Hradiska (po svahu směrem k sídlišti), zahnete doleva a asi po 200 metrech přicházíte k zastavení školní naučné stezky, zvanému „U sv. Vojtěcha“. Asi 2 kilometry pokračujete po trase školní stezky - procházíte „školní alejkou“, u božích muk zahnete doprava, a kolem „školního amfiteátru“ pokračujete na „školní kopec“, kde možná budete svědky, jak se také dá učit přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik či matematika. A určitě se nezapomenete zastavit u unikátního Památníku ovocnému stromoví, který zde byl odhalen v roce 1939 a jenž připomíná zásluhy osvíceného předmosteckého starosty Josefa Knejzlíka. 

Přerovská rokle
Jako na dlani vidíte tratě jednoho z nejznámějších areálů motokrosového a autokrosového sportu v České republice - Přerovské rokle. Historii zdejších motoristických závodů je věnována informační tabule. 

Mamutík Tom
Než přejdete silnici, můžete odbočit doprava, kde po levé straně cesty na Předmostí na vás čeká mladý mamut Tom. Mlčky pozoruje údolí pod sebou a vyhlíží své druhy, které zřejmě něco zdrželo. Toto zastavení je považováno za jedno z nejkrásnějších přírodních zákoutí v celém Přerově. Odtud se vracíte stejnou cestou, po které jste přišli; na kopci odbočíte doprava a pokračujete po polní cestě. 

Na Popovickém kopci - Co lovci mamutů neviděli
Dosáhli jste nejvyššího bodu vaší cesty a Přerova vůbec (Čekyňský kopec 305 m n.m.). Za hezkého počasí odtud, severozápadním směrem, můžete dohlédnout až na Svatý Kopeček u Olomouce. Na k tomu příhodném místě vás na něj upozorní menší informační tabule. A pak musíte dávat dobrý pozor, abyste nesešli z vaší stezky. Musíte odbočit doprava (směrem k Přerovu) na polní cestu, která vás přivede až k přírodní památce Na Popovickém kopci s vzácnou teplomilnou stepní květenou. Zde se před vámi otevírá pohled na celý Přerov a jeho široké okolí. 

Školní muzeum
Sestoupili jste z Čekyňského kopce, míjíte Vinary a Popovicemi se vracíte do Předmostí ke škole (je to ta novější budova). Na poslední tabuli naučné stezky můžete číst:

Malé školní muzeum lovců mamutů
Vybudováno a provozováno žáky a učiteli ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Je výchozím bodem školní naučné stezky a zároveň posledním zastavením vlastivědné stezky „Předmostím až do pravěku“. Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu (období lovců mamutů - gravettien - 26 000 let př. Kr.).

Muzeum je možné navštívit o prázdninách v rámci okruhu Archeologie v kostce, který zajišťuje MIC Předmostí. Mimo prázdniny zajišťuje provoz ZŠ J. A. Komenského, tel. 581 211 739. 

Hromadný hrob lovců mamutů
Informační tabule je umístěna naproti Památníku lovců mamutů v sídlišti Předmostí, při vstupu do areálu s „bludným“ balvanem. Přibližně v těchto místech byl v roce 1894 učiněn světově ojedinělý nález. Badatel K. J. Maška zde objevil hromadný hrob populace lovců mamutů z doby asi před 26 000 - 27 000 lety, který obsahoval 20 lidských koster. Horní úroveň hrobu je vyznačena na kmeni stromu vlevo od informační tabule. 

Archeologické nálezy v ulici Hranická
Informační tabule je situována na okraji cyklostezky (u plotu pozemku zdejší fary) v místech archeologických nálezů kultury lidu popelnicových polí z mladší doby bronzové a nálezů z období raného středověku. Zakreslení odkrytých lidských skeletů na povrchu cyklostezky, které provedli studenti Gymnázia Jakuba Škody v Přerově, odpovídá reálné nálezové situaci.

Vaše putování Předmostím zde končí. Loučí se s vámi i Pražínka a záleží jen na vás, zda využijete pozvání na návštěvu expozic Muzea Komenského v Přerově nebo podniknete výlet do Dinoparku v polském Ozimku.

Autor / zdroj: prerov.eu

DALŠÍ ČLÁNKY

Neplodných v Olomouckém kraji přibývá, ženy řeší mateřství pozdě

Odkládání rodičovství do pozdního věku, kouření, obezita a nezdravý životní styl – to vše se podepisuje na nárůstu počtu pacientů, kteří se léčí pro n

V noci ze soboty na neděli se uzavře podjezd do Předmostí, objížďku přes Dluhonice zkomplikuje úprava vedení

Částečná uzavírka podjezdu pod železnicí, který se nachází mezi Přerovem a jeho místní částí Předmostí, komplikuje situaci řidičům už od července. O

Olomoucký kraj kvůli covidu-19 odloží poznávací zájezdy seniorů. Pomůže jim jinak

S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a doporučení hygieniků letos Olomoucký kraj nebude realizovat projekt Seniorské cestování.

DNES SE STALO

VYNÁLEZY24. září 1815

po řadě neúspěšných pokusů proběhla první zkušební jízda českého parovozu Josefa Božka, první tohoto druhu na kontinentě.

AUTO-MOTO24. září 1948

byla založena firma Honda Motor Comp., japonský výrobce osobních a nákladních automobilů a motocyklů.

ZAJÍMAVOSTI24. září 1957

byl v noci z 24. září na 25. září uveden do provozu první československý jaderný reaktor.

POZVÁNKA OBRAZEM